Voorwaarden & Privacy

Do what you love, love what you do! Ik geloof er in! En geef dan ook mijn workshop met veel liefde en enthousiasme. Hetzelfde geldt voor de verkoop en het versturen van de items vanuit mijn webwinkel. Om dit te blijven doen, wil ik je graag vragen de volgende voorwaarden door te nemen:

Workshop:

– Je geeft je op voor een workshop door me een berichtje met je emailadres, de datum en de plaats van voorkeur te sturen. Of door een zogenaamde ticket in de webshop – www.studiosuikerzoet.com- aan te schaffen.

– Je plaats is na betaling gereserveerd.

– Mocht je verhinderd zijn, geef dit svp tijdig en niet later dan 48 uur van tevoren door. Dan kunnen we evt nog iemand anders met die plek blij maken. We kunnen dan ook samen naar een alternatief voor jou zoeken.

– Bij verhindering korter dan 48 van tevoren storten we helaas het geld niet terug. Graag je begrip hiervoor.

– Voor het door laten gaan van de workshop is een minimum aantal deelnemers nodig, dit aantal is afhankelijk van de locatie. Mocht een workshop niet door kunnen gaan wordt de deelnemer tijdig, maar niet korter dan 3 dagen van te voren geïnformeerd. Het betaalde geld wordt dan terug gestort.

 

Artikelen:

– Bij de omschrijving van het artikel staat ook altijd de prijs inclusief BTW.

– Let op dat voor verzending nog 3,95 gerekend word.

– Artikelen kunnen binnen 14 dagen op eigen kosten geretourneerd of geruild worden. Bij breuk/ schade/ foutief verzenden zijn de retourkosten voor Studio Suikerzoet.

 

Privacy/ gegevens:

Studio Suikerzoet, gevestigd aan Marinus Spronklaan 32, Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.studiosuikerzoet.com
Marinus Spronklaan 32
4205 CH Gorinchem

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Studio Suikerzoet  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]studiosuikerzoet.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Studio Suikerzoet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling/ bestelling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Studio Suikerzoet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Studio Suikerzoet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Studio Suikerzoet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Studio Suikerzoet verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Suikerzoet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Studio Suikerzoet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Suikerzoet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaarop de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]studiosuikerzoet.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Studio Suikerzoet wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Studio Suikerzoet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]studiosuikerzoet.com.